ABOUT US

CAR RENTAL IN SKOPJE

Global RENT A CAR Skopje, is one of the leading and trustful agencies in North Macedonia who provides Car and Van Rental services in Skopje City and Skopje International Airport (SKP) since 2015.

We offer a wide range of vehicles of different classes and models. With a possibility to deliver the vehicle at any desired location in North Macedonia and Neighbouring Countries, such as ONE WAY RENTALS.

Our offices are located in Skopje City and Skopje International Airport (SKP). Global CAR RENTAL Skopje does not charge any hidden fees. All prices can be found just by clicking pick up and drop off dates and hours.

All questions and uncertainties related to car hire are always happy to answer. We provide secure online bookings and affordable vehicle rental solutions to suit your needs and budget.

Ask about pickup and drop-off locations services for convenience, particularly in larger cities like Skopje. Affordable car rental in Skopje - Flexible rates and no hidden fees.

We guarantee for booked car model, free cancellation up to 48 hours before pickup, no need for deposit, no need for credit card. Peace of mind with roadside 24/7 assistance. Great value car rental deals.

Professional customer service - Friendly staff to help you with all your needs. We're proud to have some of the most competitive rates in all of North Macedonia.

Our services are based on the quality and personal approach to customers. To ensure our services we use only quality vehicles that are regularly inspected by an authorized service center.

OLD BAZAAR APARTMENT WITH PRIVATE PARKING - Excellent location show map

Excellent location - show map Set less than 1 km from Kale Fortress and a 14-minute walk from Macedonia Square, Old Bazaar Apartment with Private Parking offers accommodation in the heart of Skopje.

The air-conditioned accommodation is less than 1 km from Stone Bridge, and guests benefit from private parking available on site and free WiFi. The apartment with a balcony and city views features 1 bedroom, 1 living room, a flat-screen TV, an equipped kitchen with a fridge and an oven, and 1 bathroom with a shower.Towels and bed linen are featured in the apartment.

Speaking Albanian, Turkish, Bulgarian, English, Croatian and Serbian at the 24-hour front desk, staff are always at hand to help. Popular points of interest near Old Bazaar Apartment with Private Parking include Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Museum of Macedonia and Museum of the City of Skopje. The nearest airport is Skopje International Airport, 18 km from the accommodation. This is our guests' favourite part of Skopje, according to independent reviews.

SKOPJE TOURS AND AIRPORT TRANSFERS

Save time and money by booking an Airport Transfer with us. We offer competitive prices. Our reliable service will take you directly to the door of your destination without any stops or long waiting time.

Our selection of vehicles is perfect for helping you explore North Macedonia. Whether it be a passenger van or a luxury car, we have all bases covered when it comes to airport transfers in Skopje.

You want to visit the cities of Skopje and Ohrid, or explore the sights of Matka Canyon.


----------------------------------------------------


РЕНТ А КАР ВО СКОПЈЕ

Global RENT A CAR Скопје, е една од водечките и доверливи агенции во Северна Македонија која обезбедува услуги за изнајмување автомобили и комби во Скопје и Меѓународниот Aеродром Скопје (SKP) од 2015 година.

Нудиме широк асортиман на возила од различни класи и модели. Со можност за испорака на возилото на која било посакувана локација во Северна Македонија и соседните земји, како што се ONE WAY RENTALS.

Нашите канцеларии се лоцирани во Скопје и Меѓународниот аеродром Скопје (СКП). Global CAR RENTAL Скопје не наплаќа никакви скриени надоместоци. Сите цени може да се најдат само со кликнување на датумите и часовите за подигнување и враќање.

Сите прашања и несигурности поврзани со изнајмување на автомобили секогаш со задоволство се одговараат. Обезбедуваме сигурни онлајн резервации и достапни решенија за изнајмување возила за да одговараат на вашите потреби и буџет.

Прашајте за услугите за локации за подигање и заминување за погодност, особено во поголемите градови како Скопје. Достапно изнајмување автомобили во Скопје - Флексибилни цени и без скриени давачки.

Гарантираме за резервиран модел на автомобил, бесплатно откажување до 48 часа пред подигање, нема потреба од депозит, нема потреба од кредитна картичка. Мир на умот со помош на патот 24/7. Зделки за изнајмување автомобили со голема вредност.

Професионална услуга за клиенти - Пријателски персонал кој ќе ви помогне со сите ваши потреби. Горди сме што имаме некои од најконкурентните цени во цела Северна Македонија. Нашите услуги се засноваат на квалитетот и личниот пристап кон клиентите.

За да ги обезбедиме нашите услуги, користиме само квалитетни возила кои редовно се проверуваат од овластен сервисен центар.

АПАРТМАН ВО СТАРATA СКОПСКА ЧАРШИJA СО ПРИВАТЕН ПАРКИНГ - Одлична локација прикажи мапа

На помалку од 1 км од тврдината Кале и 14 минути пешачење од плоштадот Македонија, апартманот во Старата чаршија со приватен паркинг нуди сместување во срцето на Скопје. Климатизираното сместување е на помалку од 1 км од Камениот мост, а гостите имаат корист од приватен паркинг достапен на лице место и бесплатна WiFi. Станот со балкон и поглед на градот располага со 1 спална соба, 1 дневна соба, телевизор со рамен екран, опремена кујна со фрижидер и фурна, и 1 бања со туш. Крпи и постелнина се вклучени во станот. Зборуваме албански, турски, бугарски, англиски, хрватски и српски на 24-часовната рецепција, персоналот е секогаш при рака да помогне. Популарни точки на интерес во близина на апартманот во Старата чаршија со приватен паркинг се Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје, Музејот на Македонија и Музејот на град Скопје. Најблискиот аеродром е Меѓународниот аеродром Скопје, на 18 км од сместувањето. Ова е омилениот дел од Скопје на нашите гости, според независните критики.

ТУРИ И ТРАНСФЕРИ ОД АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

Заштедете време и пари со резервирање на Трансфер на аеродром кај нас. Ние нудиме конкурентни цени. Нашата доверлива услуга ќе ве однесе директно до вратата на вашата дестинација без никакви застанувања или долго време на чекање.

Нашиот избор на возила е совршен за да ви помогне да ја истражите Северна Македонија. Без разлика дали станува збор за патничко комбе или луксузен автомобил, ние ги имаме покриени сите бази кога станува збор за аеродромски трансфери во Скопје. Сакате да ги посетите градовите Скопје и Охрид или да ги истражите знаменитостите на кањонот Матка.


----------------------------------------------------


RENT A CAR SHKUP

Global RENT A CAR Skopje, është një nga agjencitë kryesore dhe të besueshme në Maqedoninë e Veriut që ofron shërbime të makinave dhe furgonëve me qira në qytetin e Shkupit dhe Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit (SKP) që nga viti 2015.

Ne ofrojmë një gamë të gjerë automjetesh të klasave dhe modeleve të ndryshme. Me mundësinë e dorëzimit të automjetit në çdo vend të dëshiruar në Maqedoninë e Veriut dhe vendet fqinje, si ONE WAY RENTALS. Zyrat tona janë të vendosura në qytetin e Shkupit dhe në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit (SKP). Global CAR RENTAL Skopje nuk ngarkon asnjë tarifë të fshehur. Të gjitha çmimet mund të gjenden vetëm duke klikuar datat dhe orët e marrjes dhe lëshimit.

Të gjitha pyetjet dhe paqartësitë që lidhen me marrjen me qira të makinave janë gjithmonë të lumtur t'u përgjigjen. Ne ofrojmë rezervime të sigurta në internet dhe zgjidhje të përballueshme për marrjen me qira të automjeteve që i përshtaten nevojave dhe buxhetit tuaj.

Pyesni për shërbimet e vendndodhjes së marrjes dhe dërgesës për lehtësi, veçanërisht në qytetet më të mëdha si Shkupi. Makina me qira në Shkup - Çmime fleksibël dhe pa tarifa të fshehura.

Ne garantojmë për modelin e makinës së rezervuar, anulim falas deri në 48 orë para marrjes, nuk ka nevojë për depozitë, nuk ka nevojë për kartë krediti. Qetësi me ndihmën e rrugës 24/7. Oferta me qira të makinave me vlerë të madhe.

Shërbimi profesional ndaj klientit - Staf miqësor për t'ju ndihmuar me të gjitha nevojat tuaja. Jemi krenarë që kemi disa nga tarifat më konkurruese në të gjithë Maqedoninë e Veriut. Shërbimet tona bazohen në cilësinë dhe qasjen personale ndaj klientëve.

Për të siguruar shërbimet tona ne përdorim vetëm automjete cilësore që kontrollohen rregullisht nga një qendër shërbimi e autorizuar.

APARTAMENT NË ÇARSHINE E VJETËR ME PARKING PRIVAT - Lokacion i shkëlqyer trego hartën

Vendosur më pak se 1 km nga Kalaja e Kalesë dhe 14 minuta në këmbë nga Sheshi Maqedonia, Apartamenti i Çarshisë së Vjetër me parking privat ofron akomodim në zemër të Shkupit. Strehim me ajër të kondicionuar është më pak se 1 km nga Stone Bridge, dhe të ftuarit përfitojnë nga parkimi privat në dispozicion në vend dhe WiFi pa pagesë. Apartamenti me ballkon dhe pamje nga qyteti përmban 1 dhomë gjumi, 1 dhomë ndenjeje, TV me ekran të sheshtë, kuzhinë të pajisur me frigorifer dhe furrë, dhe 1 banjo me dush. Peshqir dhe liri krevat janë paraqitur në apartament.

Duke folur shqip, turqisht, bullgarisht, anglisht, kroatisht dhe serbisht në recepsionin 24-orësh, stafi është gjithmonë pranë për të ndihmuar. Pikat e preferuara të interesit pranë Apartamentit të Çarshisë së Vjetër me parking privat përfshijnë Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" i Shkupit, Muzeu i Maqedonisë dhe Muzeu i Qytetit të Shkupit. Aeroporti më i afërt është Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit, 18 km nga akomodimi. Kjo është pjesa e preferuar e mysafirëve tanë në Shkup, sipas vlerësimeve të pavarura.

TURET E SHKUPIT DHE TRANSFERAT NE AEROPORT

Kurseni kohë dhe para duke rezervuar një transferim në aeroport me ne.

Ne ofrojmë çmime konkurruese. Shërbimi ynë i besueshëm do t'ju çojë direkt në derën e destinacionit tuaj pa asnjë ndalesë ose kohë të gjatë pritjeje.

Zgjedhja jonë e automjeteve është e përkryer për t'ju ndihmuar të eksploroni Maqedoninë e Veriut. Qoftë furgon pasagjerësh apo veturë luksoze, ne i kemi të gjitha bazat e mbuluara kur bëhet fjalë për transfertat në aeroport në Shkup. Ju dëshironi të vizitoni qytetet e Shkupit dhe Ohrit, ose të eksploroni pamjet e kanionit Matka.


----------------------------------------------------


ÜSKÜP ARAÇ KİRALAMA

Global RENT A CAR Skopje, 2015 yılından bu yana Üsküp Şehri ve Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda (SKP) Araba ve minibüs kiralama hizmeti veren Kuzey Makedonya'nın önde gelen ve güvenilir acentelerinden biridir. Farklı sınıf ve modellerde geniş bir araç yelpazesi sunuyoruz. Aracı, TEK YÖN KİRALAMA gibi Kuzey Makedonya ve Komşu Ülkelerde istenilen herhangi bir yere teslim etme imkanı ile.

Ofislerimiz Üsküp Şehri ve Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda (SKP) bulunmaktadır. Global CAR RENTAL Skopje herhangi bir gizli ücret talep etmez. Tüm fiyatlar, sadece alma ve bırakma tarih ve saatlerine tıklayarak bulunabilir.

Araç kiralama ile ilgili tüm sorular ve belirsizlikler her zaman yanıtlamaktan mutluluk duyar. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun güvenli online rezervasyon ve uygun fiyatlı araç kiralama çözümleri sunuyoruz. Özellikle Üsküp gibi daha büyük şehirlerde kolaylık sağlamak için teslim alma ve bırakma konumları hakkında bilgi alın.

Üsküp'te uygun fiyatlı araç kiralama - Esnek fiyatlar ve hiçbir gizli ücret yok. Rezerve edilen araç modeli için garanti veriyoruz, araç teslim alınmadan 48 saat öncesine kadar ücretsiz iptal, depozitoya gerek yok, kredi kartına gerek yok. 7/24 yol yardımı ile içiniz rahat olsun.

Çok değerli araç kiralama fırsatları. Profesyonel müşteri hizmetleri - Tüm ihtiyaçlarınız için size yardımcı olacak güler yüzlü personel. Tüm Kuzey Makedonya'daki en rekabetçi fiyatlardan bazılarına sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Hizmetlerimiz, kaliteye ve müşterilere kişisel yaklaşıma dayanmaktadır. Hizmetlerimizi sağlamak için yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından düzenli olarak denetlenen kaliteli araçlar kullanıyoruz.

ÜSKÜP TÜRK ÇARŞISINDA OTOPARKLI DAİRE - Mükemmel konum haritayı göster

Kale'ye 1 km'den daha kısa mesafede ve Makedonya Meydanı'na yürüyerek 14 dakika uzaklıkta yer alan Old Bazaar Apartment with Private Parking, Üsküp'ün kalbinde konaklama olanağı sunmaktadır. Klimalı konaklama birimi, Taş Köprü'ye 1 km'den daha kısa mesafededir ve konuklar tesis bünyesindeki özel otoparktan ve ücretsiz Wi-Fi erişiminden yararlanabilir. Balkonlu ve şehir manzaralı dairede 1 yatak odası, 1 oturma odası, düz ekran TV, buzdolabı ve fırın içeren donanımlı bir mutfak ve duşlu 1 banyo bulunmaktadır. Dairede havlu ve nevresimler sağlanmaktadır.

Günün 24 saati açık resepsiyondaki Arnavutça, Türkçe, Bulgarca, İngilizce, Hırvatça ve Sırpça konuşan personel her zaman yardıma hazırdır. Old Bazaar Apartment with Private Parking'in yakınındaki popüler cazibe merkezleri arasında Üsküp Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi, Makedonya Müzesi ve Üsküp Şehir Müzesi bulunmaktadır. En yakın havaalanı olan Üsküp Uluslararası Havaalanı, konaklama birimine 18 km mesafededir. Bu, bağımsız değerlendirmelere göre konuklarımızın Üsküp noktasında en beğendikleri kesim.

ÜSKÜP TURLARI VE HAVAALANI TRANSFERLERİ

Bizimle bir Havaalanı Transferi rezervasyonu yaparak zamandan ve paradan tasarruf edin. Rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. Güvenilir hizmetimiz, sizi duraksamadan ve uzun süre beklemeden direkt gideceğiniz yerin kapısına kadar ulaştırır.

Araç seçimimiz, Kuzey Makedonya'yı keşfetmenize yardımcı olmak için mükemmeldir. İster bir binek minibüsü ister lüks bir araba olsun, söz konusu Üsküp'te havaalanı transferleri olduğunda tüm üsleri kapsıyoruz. Üsküp ve Ohri şehirlerini ziyaret etmek veya Matka Kanyonu'nun manzaralarını keşfedin.

AUTOVERMIETUNG FLUGHAFEN SKOPJE

GLOBAL RENT A CAR SKOPJE

phoneImg+38970305602 (Viber & WhatsApp)

locationImgGjorche Petrov Street, No 143, Gjorche Petrov, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

mailImg

clockImgWorking hours: Mon - Sun 24/7

GLOBAL RENT A CAR AIRPORT

phoneImg+38970305602 (Viber & WhatsApp)

locationImgBosphorus Street, No 1, Mralino, 1041 Ilinden, Republic of North Macedonia

mailImg

clockImgWorking hours: Mon - Sun 24/7

goGetSSLImg visaImg